Oficiální časopis Asociace českých chemických společností od roku 1876

Publikace v češtině, slovenštině a angličtině (pouze vyžádané příspěvky)

Zaměření

Čtenáři

Impakt Faktor

Informace

Informace o rukopisech lze získat v redakci. Informace o předplatném a inzerci lze získat na sekretariátu České společnosti chemické

Citováno

Časopis Chemické listy je citován v Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents, Science Citation Index.

Obálka posledního čísla

Obálka posledního čísla

Obálka posledního čísla