Informace o cenách a předplatném

Cena jednotlivého výtisku výtisku:

Roční předplatné pro rok 2016 (ročník 110, 12 čísel) pro ČR:

Ceny pro SR:

Ceny pro zahraničí mimo SR:

Objednávky přijímá sekretariát České společnosti chemické.