Nový impaktní faktor pro Chemické listy

24.06.2024

Společnost Clarivate Analytics (provozující akademickou službu Web of Science) zveřejnila nové hodnoty impaktních faktorů časopisů za rok 2023.

Náš časopis si v meziročním srovnání obhájil loňskou hodnotu impaktního faktoru 0,6.

Vývoj impaktního faktoru Chemických listů za roky 2017–2023:

IF_2022_cz.jpg