Polymorfy a jiné pevné formy farmaceutických pomocných látek

Autoři

  • Lenka Seilerová Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Hana Brusová Zentiva, k.s., Praha
  • Bohumil Kratochvíl Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

pomocné látky, excipienty, pevné lékové formy, polymorfy a formy pomocných látek

Abstrakt

Pharmaceutical excipients may occur in polymorphs and other solid forms and as active pharmaceutical ingredients. Excipients, polymorphs or the forms are not specified in the patient information leaflets on the dosage forms. Polymorphs of lactose, mannitol and sorbitol, various forms of cellulose and its derivatives, starch forms and poly(N-vinylpyrrolidone) are discussed in detail here. Identification of polymorphs and other solid forms can be carried out by X-ray powder diffraction as well as by IR, Raman and solid-state NMR spectroscopies.

Stahování

Publikováno

15.06.2011

Jak citovat

Seilerová, L., Brusová, H., & Kratochvíl, B. (2011). Polymorfy a jiné pevné formy farmaceutických pomocných látek. Chemické Listy, 105(6), 438–444. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1125

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>