Analytické metódy na stanovenie dusitanov

  • K. Lenghartová Katedra chémie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko
  • L. Lauko Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • E. Beinrohr Katedra chémie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko | Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: dusitany, výskyt, účinky, metódy stanovenia

Abstrakt

Nitrites represent a serious health problem especially if present in drinking water for infants. On the other hand, they are used in the treatment of some cardiovascular diseases. The article deals with analytical methods used for the determination of nitrites in various samples.

Publikované
2015-03-15
Sekce
Články