Malé zamyšlení nad hodnocením a financováním vědecké práce

Autoři

  • Karel Štulík

Stahování

Publikováno

15.09.2009

Jak citovat

Štulík, K. (2009). Malé zamyšlení nad hodnocením a financováním vědecké práce. Chemické Listy, 103(9), 695. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1458

Číslo

Sekce

Úvodník