Testovanie zhody výsledkov laboratórneho stanovenia C reaktívneho proteínu, cystatínu C a INR s výsledkami získanými na analyzátore v mieste starostlivosti o pacienta

  • J. Netriová Fakulta zdravotníctva, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovensko | Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemocnica Svätého Michala, a.s., Bratislava, Slovensko
  • Z. Krajčovičová Fakulta zdravotníctva, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovensko
  • V. Meluš Fakulta zdravotníctva, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovensko
  • M. Černický Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: laboratórna diagnostika, Passing-Bablokova regresia, C-reaktívny proteín, cystatín C

Abstrakt

The use of the Point of Care Test (POCT) analyzers is associated with the requirement of concordance of their results with those obtained by a "classical" way in the medical laboratory. Using the Passing  Bablok regression method, we verified the compliance of results of testing the parameters of CRP, cystatin C and INR between the AU 400 (Olympus Diagnostica GmbH, D) laboratory analyzer, the Sysmex CA1500 (Siemens, D) laboratory analyzer and the Smart 700 (Eurolyser Diagnostica GmbH, A) POCT analyzer. We found linear dependence of the results of all three tested parameters. Systematic and proportional differences were found only in the case of cystatin C (95% confidence interval for intersection = –0.190; –0.044). On the basis of given data, it can be concluded that an agreement exists between results of methodologically different examinations. For more general acceptance, however, it will be necessary to test a larger number of individuals with a broader range of diagnoses.

Publikované
2016-03-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)