Analýza nukleotidov v biologickom materiáli

Autoři

  • T. Béres Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Centrální laboratoře a podpora výzkumu, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Tarkowski Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Centrální laboratoře a podpora výzkumu, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc | Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc

Klíčová slova:

nukleotidy, extrakcia pevnou fázou, kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektrometria, kapilárna elektroforéza

Abstrakt

Nucleotides are essential constituents of all living organisms. Monitoring of their levels could provide valuable information about the energy status of native and/or cultivated cells. Moreover, the enzymes involved in nucleotide metabolism are often the targets of antiviral, anticancer and immunosuppressive drugs. This review brings an overview of methods used for analysis of endogenous nucleotides and their synthetic analogs in biological material of various origin. Advantages, disadvantages as well as the principles of the respective methods are briefly discussed.

Stahování

Publikováno

15.02.2016

Jak citovat

Béres, T., & Tarkowski, P. (2016). Analýza nukleotidov v biologickom materiáli. Chemické Listy, 110(2), 133–138. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/234

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)