Chirálny selektor ako nástroj na stanovenie enantiomérneho pomeru v zmesiach molekulovou spektroskopiou s viacrozmernou kalibráciou

  • R. Poláček Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • P. Májek Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: chirálna analýza, chirálny selektor, spektroskopia, viacrozmerná kalibrácia

Abstrakt

This review provides brief information on using the chiral selector in a new approach to chiral analysis, that is, a combination of molecular spectroscopy with multivariate calibration. This new approach provides a more rapid, more sensitive and cheaper chiral analysis of many compounds, as compared to the traditional chiral methods. The interaction between the chiral selector and the enantiomers forms a diastereomeric complex, which causes the occurrence of the spectral shifts. These shifts are small and they must be evaluated by multivariate calibration.

Publikované
2016-01-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)