Využití genového inženýrství pro zlepšení procesu fermentační výroby butanolu

Autoři

  • J. Kolek Ústav biotechnologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Patáková Ústav biotechnologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

butanol, klostridium, metabolické inženýrství, genové úpravy

Abstrakt

The acetone-butanol-ethanol fermentation (ABE) is a process suitable for butan-1-ol production from some renewable resources. Unfortunately, ABE fermentation according to the current state of knowledge cannot compete with standard butanol production from oil. Methods of metabolic and genetic engineering could be used for improvement of some properties of solventogenic Clostridium strains like their resistance to butanol or final butanol concentration in media.

Stahování

Publikováno

15.11.2015

Jak citovat

Kolek, J., & Patáková, P. (2015). Využití genového inženýrství pro zlepšení procesu fermentační výroby butanolu. Chemické Listy, 109(11), 830–835. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/283

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)