Praktická aplikace techniky fotochemické oxidace H₂O₂/UVC pro čištění kontaminovaných podzemních vod

Autoři

  • P. Mašín Dekonta a.s., Stehelčeves
  • P. Krystyník Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha | Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem
  • R. Žebrák Dekonta a.s., Stehelčeves

Klíčová slova:

fotochemické oxidace, peroxid vodíku, ultrafialové záření, hydroxylový radikál

Abstrakt

The practical applicability of photochemical oxidation using UV-C irradiation and H2O2 is presented. A pilot scale unit was set up and its suitability was shown for three polluted industrial areas. The process was optimized and economically evaluated. Its effective utilization is described.

Stahování

Publikováno

15.11.2015

Jak citovat

Mašín, P., Krystyník, P., & Žebrák, R. (2015). Praktická aplikace techniky fotochemické oxidace H₂O₂/UVC pro čištění kontaminovaných podzemních vod. Chemické Listy, 109(11), 885–891. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/293

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)