Jak pomáhá kvantová chemie singletovému štěpení zvýšit účinnost slunečních článků

Autoři

  • J. Michl Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha, Česká republika | Department of Chemistry, University of Colorado, Boulder, USA

Klíčová slova:

singletové štěpení, fotofyzika, sluneční články, fotovoltaické články

Abstrakt

Singlet fission is a process in which singlet excitation is converted to two triplet excitations. Although it promises to improve the efficiency of solar cells, it is not currently used, because only very few truly efficient materials are known, and they do not fulfill other necessary requirements. A discussion of ways in which quantum chemistry could help find additional suitable materials is provided.

Stahování

Publikováno

15.05.2016

Jak citovat

Michl, J. (2016). Jak pomáhá kvantová chemie singletovému štěpení zvýšit účinnost slunečních článků. Chemické Listy, 110(5), 365–370. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2952

Číslo

Sekce

Články