Modifikace polymerních folií UV zářením a chemickým roubováním

Autoři

  • V. Neubertová Ústecké materiálové centrum a Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • T. Knapová Ústecké materiálové centrum a Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • M. Kormunda Ústecké materiálové centrum a Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • Z. Kolská Ústecké materiálové centrum a Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Klíčová slova:

polymery, povrchové vlastnosti, UV záření, kontaktní úhel, zeta potenciál, XPS, stárnutí

Abstrakt

This work deals with the surface properties of several polymer foils and their changes before and after UV irradiation and subsequent grafting with cysteamine. The surface wettability was determined by goniometry from static contact angle measurement. Surface chemistry, polarity and charge were studied by the electrokinetic analysis. Chemical composition of surface was characterized by X-ray photoelectron spectroscopy. All of the employed methods confirmed a successful surface activation by UV radiation and chemical modification by cysteamine grafting. These changes depend strongly on exposure time of UV radiation.

Stahování

Publikováno

15.05.2018

Jak citovat

Neubertová, V., Knapová, T., Kormunda, M., & Kolská, Z. (2018). Modifikace polymerních folií UV zářením a chemickým roubováním. Chemické Listy, 112(5), 324–328. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3091

Číslo

Sekce

Články