Vyhodnotenie dezinfekčnej účinnosti a aplikačných spôsobov u vybraných prípravkov v závode na spracovanie rýb

Autoři

  • K. Veszelits Laktičová Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Vargová Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • T. Pošiváková Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • R. Hromada Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Švajlenka Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta, Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovensko
  • I. Cimboláková Ústav telesnej výchovy a športu, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Bušová Ústav hygieny a epidemiológie, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • D. Toropilová Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • R. Eckerová Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Takáčová Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

dezinfekcia, peroctová kyselina, aktívny chlór, P3-topax 66, postrek, aerosól

Abstrakt

The purpose of this article was to monitor the surfaces and air microorganisms (Colony Forming Unit, Coliform bacteria and moulds) before and after disinfection on the monitored surfaces in the area under study, in order to compare the effectiveness of disinfectants, as well as application methods. From the analyzed occurrence of the surface and air microorganisms before and after application of disinfectants, differences between compared disinfectants were found. Ultimately, all assessed disinfectants were effective but Pedox PAA/50 + Chloramine T) in the form of an aerosol was more effective, as compared to P3-topax 66, mainly in disposal of the CFU microorganisms and moulds from the surfaces and CFU from the air of the monitored area.

Stahování

Publikováno

15.06.2018

Jak citovat

Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Pošiváková, T., Hromada, R., Švajlenka, J., Cimboláková, I., Bušová, M., Toropilová, D., Eckerová, R., & Takáčová, J. (2018). Vyhodnotenie dezinfekčnej účinnosti a aplikačných spôsobov u vybraných prípravkov v závode na spracovanie rýb. Chemické Listy, 112(6), 378–383. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3109

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)