Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov v potravinách

  • O. Hegedűs Katedra verejného zdravotníctva, IFBLR, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko | Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Nitra, Slovensko
  • D. Čepelová Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Nitra, Slovensko
  • A. Hegedűsová Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Nitra, Slovensko
Klíčová slova: požívatiny, tuky, Soxhletová metóda, titračná metóda, štatistické hodnotenie

Abstrakt

A titrimetric method of determination of free and fixed fats in foodstuffs after their saponification was compared with a standard extraction method. Both the methods gave the same results in a wide concentration range. The former was less time-consuming and less expensive.

Publikované
2015-09-15
Sekce
Články