Voltametrické stanovení insekticidu imidaclopridu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody

Autoři

  • M. Štěpánková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • R. Šelešovská Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • L. Janíková-Bandžuchová Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • J. Chýlková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

imidacloprid, voltametrie, stříbrná pevná amalgámová elektroda

Abstrakt

Various voltammetric methods (cyclic, DC, and differential pulse voltammetry) were tested for the title purpose. The last mentioned method with optimized parameters was finally chosen for the determination. A low LOD of 3.62·10−8 mol L−1 and a linear dynamic range from 2.5·10−7 to 2·10−5 mol L−1  were reached. An influence of possible interfering agents was studied as well. The proposed method was used in the analysis of pesticide preparation and of spiked samples of river water.

Stahování

Publikováno

15.07.2015

Jak citovat

Štěpánková, M., Šelešovská, R., Janíková-Bandžuchová, L., & Chýlková, J. (2015). Voltametrické stanovení insekticidu imidaclopridu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody. Chemické Listy, 109(7), 527–534. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/346

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)