Návrat na podrobnosti článku Hodnotenie biokorózie cementových mált s vysokopecnou troskou pomocou termickej analýzy Stáhnout Stáhnout PDF