Speciační analýza arsenu založená na generování hydridů

Klíčová slova: speciační analýza, arsen, generování hydridů, analytická atomová spektrometrie

Abstrakt

This review deals with speciation analysis of arsenic based on hydride generation and coupled with analytical atomic spectrometry. Three basic on-line approaches to speciation analysis of arsenic are defined: (a) selective hydride generation, (b) postcolumn hydride generation and (c) generation of methyl substituted arsanes. All of the approaches are discussed with the focus on the latest advances in those fields.

Publikované
2020-06-15
Sekce
Články