Stanovení alloxanu v mouce pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií

Autoři

  • J. Horská Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • A. Obšívačová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • K. Vítková Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
  • J. Jurčíková Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
  • V. Procházka Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava | Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ostrava
  • J. Petr Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

alloxan, diabetes, hmotnostní spektrometrie, kapilární elektroforéza

Abstrakt

We have developed a fast and efficient method for the determination of alloxan in flour samples by capillary electrophoresis with tandem mass spectrometry without derivatization step. Mass spectra of alloxan were studied in detail providing characteristic signals at m/z 159, 141 and 115. The separation lasted 8 min under the optimum conditions using 50 mM ammonium acetate pH 9.5 as the background electrolyte and uric acid as the internal standard. Five flour samples including bleached flour from the USA were analyzed and alloxan was not detected in any of these samples.

Stahování

Publikováno

15.07.2020

Jak citovat

Horská, J., Obšívačová, A., Vítková, K., Jurčíková, J., Procházka, V., & Petr, J. (2020). Stanovení alloxanu v mouce pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Chemické Listy, 114(7), 454–457. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3639

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)