Návrat na podrobnosti článku In situ chemická oxidace s využitím peroxodisíranu pro odstranění organických kontaminantů z horninového prostředí Stáhnout Stáhnout PDF