Identifikace odlehlých hodnot v chemických měřeních s uvážením nesymetrie jejich rozdělení pravděpodobnosti

Autoři

  • J. Tošenovský Fakulta materiálově technologická, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • F. Tošenovský Fakulta materiálově technologická, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

odlehlé hodnoty, kladná a záporná šikmost, kvartily, krabicový graf

Abstrakt

The aim of the paper is to acquaint the reader with new box plots, clarify the principles they are based on, try out their functionality and show their application in detecting outliers in data samples with positive or negative skewness.

Stahování

Publikováno

15.06.2021

Jak citovat

Tošenovský, J., & Tošenovský, F. (2021). Identifikace odlehlých hodnot v chemických měřeních s uvážením nesymetrie jejich rozdělení pravděpodobnosti. Chemické Listy, 115(6), 300–304. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3858

Číslo

Sekce

Články