Za co vděčím VŠCHT Praha? 35 let spolupráce v oblasti odhadových metod a přípravy a charakterizace nanostrukturovaných materiálů

Článek je věnován 70. výročí založení Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a mému 35. výročí vstupu na půdu VŠCHT

Autoři

  • Zdeňka Kolská Centrum nanomateriálů a biotechnologií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20220607

Klíčová slova:

VŠCHT a spolupráce, odhadové metody, nanostrukturované materiály, metody charakterizace

Abstrakt

In this short writing I tried to describe my all-life positive experience with the University of Chemical Technology (UCT) Prague, starting from the student age till now, my adult age. At UCT, I met many amazing people not only when I was a student but especially as a researcher and an academic person. I am very grateful for all collaborations with them: firstly in the field of estimation of various physico-chemical properties of chemical compounds, which lasted for 20 years, and then in the field of preparation and characterization of nanostructured materials for many applications which has been continuing last 15 years.

Stahování

Publikováno

15.10.2022

Jak citovat

Kolská, Z. (2022). Za co vděčím VŠCHT Praha? 35 let spolupráce v oblasti odhadových metod a přípravy a charakterizace nanostrukturovaných materiálů: Článek je věnován 70. výročí založení Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a mému 35. výročí vstupu na půdu VŠCHT. Chemické Listy, 116(10), 607–613. https://doi.org/10.54779/chl20220607

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)