Náhradní sladidla jako polutanty vody

Autoři

  • Š. Smrčková Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Bindzar Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

náhradní sladidla, voda, produkce, transformace, toxicita, stanovení, eliminace

Abstrakt

This review is aimed at the role of artificial sweet­eners (acesulfam-K, saccharin, cyclamate, aspartam and sucralose) in water pollution. Attention is paid to biotic transformation and toxicity of the sweeteners. The review provides a list of the sweeteners found in waters focusing on acesulfame-K and sucralose. These compounds are markers of anthropogenic pollution of surface and underground waters. In addition, the review discusses the methods of determination in and elimination of artificial sweeteners from water.

Publikováno

15.12.2014

Jak citovat

Smrčková, Š., & Bindzar, J. (2014). Náhradní sladidla jako polutanty vody. Chemické Listy, 108(12), 1125–1132. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/421

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)