Stanovení iopromidu a iopamidolu ve vodách metodou HPLC-MS-MS S využitím on-line prekoncentrace a kolon s porézním grafitickým uhlíkem

Autoři

  • J. Kokšal Povodí Ohře, s.p., Odbor vodohospodářských laboratoří, oddělení speciální organické analýzy, Teplice
  • R. Beranová Povodí Ohře, s.p., Odbor vodohospodářských laboratoří, oddělení speciální organické analýzy, Teplice

Klíčová slova:

iopromid, iopamidol, stanovení metodou LC-MS/MS, on-line prekoncentrace, analýza vod

Abstrakt

Determination of Iopromide and Iopamidole in surface and waste waters was developed. A porous graphitic carbon sorbent was used for pre-concentration and separation of analytes, in combination with tandem mass spectrometry as detection technique. The method was validated and applied in routine analyses. Its characteristics such as repeatability, limits of detection and determination are presented together with evaluation of matrix effects. The working range was 20–1000 ng L–1, limit of determination 20 ng L–1 and expanded uncertainty 30 %.

Stahování

Publikováno

15.10.2014

Jak citovat

Kokšal, J., & Beranová, R. (2014). Stanovení iopromidu a iopamidolu ve vodách metodou HPLC-MS-MS S využitím on-line prekoncentrace a kolon s porézním grafitickým uhlíkem. Chemické Listy, 108(10), 976–979. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/453

Číslo

Sekce

Články