Antioxidačný potenciál a analýza silíc rôznych druhov rodu Mentha L.

Autoři

  • S. Fialová Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • V. Očková Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • A. Ťažký Toxikologické a antidopingové centrum, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko | Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • D. Tekeľová Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • D. Grančai Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

Mentha, silica, antioxidačná aktivita (DPPH)

Abstrakt

The genus Mentha of the family Lamiaceae has great importance due to the essential oils content and their commercial utilization. The antioxidant activities of essential oil of five Mentha species were estimated spectrophotometrically using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl free radical (DPPH). The analysis of essential oils was performed by GC-MS. The most active was essential oil of M. spicata rich in carvacrol and thymol. Lowest activity was detected in M. longifolia var. lavanduliodora, rich in β-linalool.

Stahování

Publikováno

15.10.2014

Jak citovat

Fialová, S., Očková, V., Ťažký, A., Tekeľová, D., & Grančai, D. (2014). Antioxidačný potenciál a analýza silíc rôznych druhov rodu Mentha L. Chemické Listy, 108(10), 984–989. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/455

Číslo

Sekce

Články