Reálná molekulární vizualizace v hodinách fyziky a chemie na základních a středních školách

Autoři

  • O. Košek Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec
  • J. Vyskočil Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
  • B. Jodas Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra chemie, Liberec

Klíčová slova:

molekulární vizualizace, molekulové stavebnice, stavba hmoty, organické sloučeniny

Abstrakt

The present article describes the potential use of molecular projection in chemistry and physics lessons. Beginnig of the text we point to the students' Spatial imagination of students and the advantages of the real and computer molecular projection are discussed. Practical experience, ideas for work with molecular construction sets and several worksheets for students are added.

Stahování

Publikováno

15.09.2014

Jak citovat

Košek, O., Vyskočil, J., & Jodas, B. (2014). Reálná molekulární vizualizace v hodinách fyziky a chemie na základních a středních školách. Chemické Listy, 108(9), 897–902. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/472

Číslo

Sekce

Články