Perfluoralkylové látky – přehled jejich výskytu, dopadů na zdraví a metod detekce

Autoři

  • Karolina Kukrálová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Elena Miliutina Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Oleksiy Lyutakov Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Václav Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240302

Klíčová slova:

perfluoralkylové látky (PFAS), jejich výskyt, dopady na zdraví člověka, jejich detekce

Abstrakt

Perfluoroalkyl substances (PFAS) have gained wider public attention in recent years as environmental pollutants which include perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid. These substances are produced by industry, mainly during the manufacture of polymers or non-stick surfaces. They can enter the environment through waste water or other routes and contaminate drinking water sources or food. Their effects on organisms and human health have been extensively studied and their presence in the body has been attributed to many health complications including cancer. For this reason, limits for PFAS in drinking water have been established and their regulation is being addressed by many governments and international organisations. Chromatographic methods are the current standard for PFAS detection, but new detection methods, mainly optical and electrochemical, are currently being investigated. Examples of these are described in more detail in the text.

chla.jpg

Na perfluoralkylové látky (PFAS) je v posledních letech soustředěná pozornost širší veřejnosti, protože to jsou látky znečišťující životní prostředí. Jsou to např. kyselina perfluoroktanová a perfluoroktansulfonová. Tyto látky vznikají průmyslovou aktivitou člověka především při výrobě polymerů nebo nepřilnavých povrchů. Odpadní vodou nebo i jinými cestami se mohou dostat do prostředí, a tak kontaminovat zdroje pitné vody nebo potraviny. Jejich působení na organismy a lidské zdraví je rozsáhle studováno a jejich přítomnosti v organismu je připisován vliv na mnohé zdravotní komplikace, dokonce i některé druhy rakoviny. Z toho důvodu byly stanoveny přípustné limity PFAS v pitné vodě a jejich regulací se zabývají mnohé státní orgány a mezinárodní organizace. Aktuálním standardem v detekci PFAS jsou chromatografické metody. V současnosti jsou zkoumány i nové metody detekce především optickou a elektrochemickou cestou. Jejich příklady jsou v textu detailněji popsány a diskutovány.

Stahování

Publikováno

15.06.2024

Jak citovat

Kukrálová, K., Miliutina, E., Lyutakov, O., & Švorčík, V. (2024). Perfluoralkylové látky – přehled jejich výskytu, dopadů na zdraví a metod detekce. Chemické Listy, 118(6), 302–310. https://doi.org/10.54779/chl20240302

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)