IGF2: Opomíjený hormon z rodiny inzulinu s významným terapeutickým potenciálem

Článek je věnován 70. výročí založení Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze

Autoři

  • Tereza Turnovská Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • Jiří Jiráček Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-3848-2773
  • Lenka Žáková Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-6439-2574

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240321

Klíčová slova:

IGF2, inzulin, inzulinový receptor, IGF2 receptor, kancerogeneze, neurodegenerativní choroby, embryogeneze

Abstrakt

Insulin-like growth factor 2 (IGF2), along with several other insulin-like peptides, belongs to an evolutionarily conserved family of signalling molecules essential for normal cell proliferation and brain development. Previous studies have mainly focused on its role in embryonic development and carcinogenesis. In recent years, new insights revealed the role of IGF2 in the central nervous system, particularly its importance in learning, memory consolidation and enhancement. Despite the still not fully explored physiological role of IGF2, in this article we aim to describe and explain its known functions in more detail and discuss its potential uses, including its possible application in the treatment of neurodegenerative diseases.

chla.jpg

Inzulinu podobný růstový faktor 2 patří, spolu s několika dalšími inzulinu podobnými peptidy, do evolučně konzervované rodiny signalizačních molekul, které jsou nezbytné pro normální buněčnou proliferaci a vývoj mozku. Dřívější studie se zaměřovaly převážně na jeho úlohu v embryonálním vývoji a kancerogenezi. V posledních letech byly odhaleny nové poznatky týkající se role inzulinu podobného růstového faktoru 2 v centrální nervové soustavě, zejména jeho význam pro učení, konsolidaci paměti a zlepšení kognitivních funkcí. I přes stále ne zcela prozkoumanou fyziologickou roli inzulinu podobného růstového faktoru 2 se v našem článku snažíme podrobněji popsat a vysvětlit jeho známé funkce a diskutovat jeho potenciální využití, včetně možné aplikace v léčbě neurodegenerativních onemocnění.

Stahování

Publikováno

15.06.2024

Jak citovat

Turnovská, T., Jiráček, J., & Žáková, L. (2024). IGF2: Opomíjený hormon z rodiny inzulinu s významným terapeutickým potenciálem: Článek je věnován 70. výročí založení Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze. Chemické Listy, 118(6), 321–330. https://doi.org/10.54779/chl20240321

Číslo

Sekce

Články