Kdo byl Thomas Midgley, Jr.

Autoři

  • Petr Holý Česká společnost chemická, redakce Chemické listy, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240331

Klíčová slova:

Thomas Midgley, Jr., Charles Franklin Kettering, tetraethylolovo, olovnatý benzín, otrava olovem, freony, ozonová díra

Abstrakt

Thomas Midgley, Jr. (1889–1944) was an American scientist and inventor. During his lifetime, he became a highly respected figure. He is best known for his discoveries of tetraethyllead and CFCs. Only as late as in the end of the 20th century he began to be blamed for the extensive environmental damage these substances caused. The article tries to summarize the available data on all the circumstances of his research work and thus show to what extent he is responsible for their harmful effects on the environment.

chla.jpg

Thomas Midgley, Jr. (1889–1944) byl americký vědec a vynálezce. Za svého života se stal velmi uznávanou osobností. Nejvíce se proslavil svými objevy tetraethylolova a freonů. Teprve na konci 20. století začal být obviňován z rozsáhlých škod na životním prostředí, které tyto látky způsobily. Článek se snaží shrnout dostupné údaje o všech okolnostech jeho výzkumné práce a ukázat tak, do jaké míry je zodpovědný za jejich škodlivé účinky na životní prostředí.

Stahování

Publikováno

15.06.2024

Jak citovat

Holý, P. (2024). Kdo byl Thomas Midgley, Jr. Chemické Listy, 118(6), 331–341. https://doi.org/10.54779/chl20240331

Číslo

Sekce

Články