Experiment pro výuku – fotometrie

Autoři

  • J. Kalina Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava
  • B. Hrvolová Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • J. Krohová Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • M. Šmondrk Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • M. Penhaker Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

fotometrie, absorbance, LED, kvantitativní stanovení

Abstrakt

Photometry enables determination of a substance in solution based on the absorption of monochromatic light. A simple photometer was designed, which can serve for teaching the principles of photometry and photometric determinations. The designed photometer is small, compact, modular, portable and inexpensive.

Stahování

Publikováno

15.02.2014

Jak citovat

Kalina, J., Hrvolová, B., Krohová, J., Šmondrk, M., & Penhaker, M. (2014). Experiment pro výuku – fotometrie. Chemické Listy, 108(2), 172–175. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/559

Číslo

Sekce

Články