Extrakčné postupy pre izoláciu diterpénov z uhlia

  • A. Zubrik Ústav geotechniky SAV, Košice, Slovensko
  • M. Lovás Ústav geotechniky SAV, Košice, Slovensko
  • S. Dolinská Ústav geotechniky SAV, Košice, Slovensko
  • S. Hredzák Ústav geotechniky SAV, Košice, Slovensko
  • Ľ. Turčániová Ústav geotechniky SAV, Košice, Slovensko
  • J. Cvačka Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • V. Vrkoslav Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
Klíčová slova: slovenské hnedé uhlie, diterpény, superkritická fluidná extrakcia, mikrovlnná extrakcia

Abstrakt

The paper deals with the extraction of a tetracyclic diterpene from Slovak sub-bituminous coal. The extraction procedures used were Soxhlet, microwave-assisted, low-temperature supercritical fluid and high-temperature supercritical fluid (HSFE). The yield of the diterpene fraction containing 82.5 % of 16a(H)-phyllocladane was used to determine the efficiency of extraction procedures. HSFE seems to be the best though demanding procedure. The yield of the diterpene fraction obtained by Soxhlet and microwave-assisted extraction was 0.386 % and 0.254 %, respectively. Microwave-assisted extraction is much shorter compared with the other ones (min vs. days).

Publikované
2013-09-15
Sekce
Články