Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi

Autoři

  • P. Handlos Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava | Anatomický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno | Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
  • I. Světlík Ústav jaderné fyziky v.v.i., Oddělení dozimetrie, AV ČR, Praha
  • M. Dobiáš Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
  • M. Smatanová Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava | Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
  • I. Dvořáček Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava | Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
  • M. Joukal Anatomický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno
  • K. Marecová Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
  • L. Horáčková Anatomický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno

Klíčová slova:

kosterní pozůstatky, doba smrti, 2. světová válka, hromadný hrob, radiouhlíkové datování

Abstrakt

The article below presents a case of skeletal remains found in 2014 in the Czech Republic. The most important tasks during the examination were to determine not only the cause of death, but also how old the remains were. For the purposes of the analysis, anthropometric and morphometric methods were used. These methods did not enable us to determine the exact time of death, though the accompanying findings suggested that the remains came probably from World War II. To determine it, radiocarbon dating was also applied, which helped us to exclude clearly any possibility that the skeletal remains might be younger than 20 years and thus be subject to a criminal investigation.

Stahování

Publikováno

15.07.2017

Jak citovat

Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K., & Horáčková, L. (2017). Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi. Chemické Listy, 111(7), 445–448. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/65

Číslo

Sekce

Články