Vliv aglomerace stříbrných nanočástic na výsledky testů ekotoxicity na vodních organismech

Autoři

  • J. Opršal Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • P. Knotek Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • M. Pouzar Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • J. Palarčík Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • L. Novotný Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

ekotoxicita, kapr, embryo, stříbro, nanočástice, aglomerace

Abstrakt

A new approach, which reduces the impact of rate and extent of nanoparticle agglomeration on results of aquatic toxicity tests, is proposed. A variable rate of periodic exchange of colloidal solution was used to control the maximum size of agglomerates in liquid medium prepared according to OECD 203. The exchange frequency is derived from the time dependence of the medium agglomerates size for two nanoparticle concentrations. The proposed method was checked in the ecotoxicity test of non-stabilized 40-nm Ag nanoparticles performed with Cyprinus carpio embryos.

Stahování

Publikováno

15.05.2013

Jak citovat

Opršal, J., Knotek, P., Pouzar, M., Palarčík, J., & Novotný, L. (2013). Vliv aglomerace stříbrných nanočástic na výsledky testů ekotoxicity na vodních organismech. Chemické Listy, 107(5), 386–392. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/698

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>