Nanotechnologie pro efektivnější cévní náhrady

Autoři

  • O. Zítka Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • P. Šobrová Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • V. Adam Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • J. Hubálek Ústav mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • I. Provazník Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • V. Žížková Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • R. Kizek Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno

Klíčová slova:

cévní náhrada, nanotechnologie, nanomedicína, kolagen, těžké kovy, chitosan, kyselina hyaluronová

Abstrakt

The application of nanotechnology in tissue engineering is an emerging and rapidly growing area of research. The advances of nanotechnology can bring additional functionality to vascular scaffolds and optimize internal vascular graft surface. Metals and their salts are used for their antibacterial effects, Ag(I) and Cu(II) ions ranking among the most studied ones. Recently antibacterial effects of Pt, Pd and Rh have also been demonstrated. Natural polymers are also suitable for modification and improvement of the properties of vascular grafts, chitosan and hyaluronic acid being their main representatives. In addition to antimicrobial effects they support cells endothelisation and increase vascular permeability.

Stahování

Publikováno

15.01.2013

Jak citovat

Zítka, O., Šobrová, P., Adam, V., Hubálek, J., Provazník, I., Žížková, V., & Kizek, R. (2013). Nanotechnologie pro efektivnější cévní náhrady. Chemické Listy, 107(1), 24–29. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/784

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>