Stanovení velikosti specifického povrchu palladia v hydrogenačních katalyzátorech chemisorpcí oxidu uhelnatého

Autoři

  • J. Patera Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • J. Krupka Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • J. Pašek Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • I. Paterová Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • K. Jirátová Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha
  • N. Murafa Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež

Klíčová slova:

specifický povrch, střední velikost částic, chemisorpce CO, Pd-nosičové katalyzátory

Abstrakt

An apparatus for dynamic chemisorption measurement was built and a reliable experimental methodology based on determination of the specific surface area of Pd (SPd) and the average particle size of Pd (dAV) in hydrogenation catalysts was developed using chemisorption of CO. Experimental conditions necessary for providing reproducibility of measured values were defined. The accuracy of the determination was verified by independent characterization techniques and by comparing chemisorption measurements of catalysts with the known characteristics. It was proved that the dAV of Pd in the catalysts containing 2–5 wt.% Pd on commercial supports (Al2O3, active carbon, SiO2, Al2O3-SiO2), obtained by chemisorption measurements are in a good agreement with the results of other methods, the stoichiometry of CO adsorption on Pd being 1:2.

Publikováno

15.12.2012

Jak citovat

Patera, J., Krupka, J., Pašek, J., Paterová, I., Jirátová, K., & Murafa, N. (2012). Stanovení velikosti specifického povrchu palladia v hydrogenačních katalyzátorech chemisorpcí oxidu uhelnatého. Chemické Listy, 106(12), 1122–1128. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/802

Číslo

Sekce

Články