Oxidovadla na bázi chloru při úpravě odpadních vod nepřímou elektrooxidací

Autoři

  • L. Dušek Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • B. Vystrčilová Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • L. Novotný Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

chlorová oxidovadla, hydroxylový radikál, nepřímá elektrochemická oxidace, pokročilé oxidační procesy

Abstrakt

The review describes the history and importance of water disinfection, using chlorine gas and chlorinated compounds, in particular those based on hypochlorites and ClO2. It lists pros and cons of the substances and technologies, both in the relation to their desired biocide effects and to the formation of chlorinated hydrocarbons, chlorophenols and other undesirable compounds.  The review also deals with the potential of electrochemical technologies for treatment of chloride-containing water, which are based on electrooxidation of Clto Cl2. It also describes relations and quantitative relationships between the efficiency and energy requirement on the one hand and performance or other parameters (including chemical oxygen demand) on the other.

Publikováno

15.11.2012

Jak citovat

Dušek, L., Vystrčilová, B., & Novotný, L. (2012). Oxidovadla na bázi chloru při úpravě odpadních vod nepřímou elektrooxidací. Chemické Listy, 106(11), 1054–1060. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/816

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>