[1]
Mlejová, V., Pavlíková, P., Dobiáš, P., Adam, M. a Ventura, K. 2010. Application of Various SPME Methods in Analysis of Herbal Essential Oils. Chemické listy. 104, 3 (dub. 2010).