[1]
Boroň, J. a Kačer, P. 2016. Určení genotoxicity extraktů oxidované celulosy metodikou pro vysokokapacitní screening. Chemické listy. 110, 11 (lis. 2016), 828–831.