[1]
Smrčková, Š., Bindzar, J. a Halamová, M. 2015. Jodované kontrastní látky jako polutanty vody. Chemické listy. 109, 12 (pro. 2015), 898–907.