[1]
Srkalová, S., Kalíková, K. a Tesařová, E. 2008. The Presence and Importance of Enantiomers in Food. Chemické listy. 102, 7 (srp. 2008).