[1]
Blažeková, L., Bielečková, S. a Horváthová, V. 2015. Izolácia a chemická charakterizácia pšeničných arabinoxylánov. Chemické listy. 109, 9 (zář. 2015), 666–672.