[1]
Hegedűs, O., Čepelová, D. a Hegedűsová, A. 2015. Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov v potravinách. Chemické listy. 109, 9 (zář. 2015), 710–713.