[1]
Šebesta, M. a Matúš, P. 2018. Separácia, stanovenie a charakterizácia anorganických syntetických nanočastíc v komplexných environmentálnych vzorkách. Chemické listy. 112, 9 (zář. 2018), 583–589.