[1]
Viktorová, J. a Ruml, T. 2019. Velký význam malých nekódujících RNA pro lidský organismus. Chemické listy. 113, 1 (led. 2019), 3–9.