[1]
Drašar, P. 2015. Hampl F., Rádl S., Paleček J.: Farmakochemie. Chemické listy. 109, 8 (srp. 2015), 653.