[1]
Veliká, B., Hubková, B., Mareková, M. a Kron, I. 2015. Využitie UV/VIS spektroskopie pri stanovení antioxidačných vlastností hydroxybenzoových kyselín pri reakcii s peroxonitritom. Chemické listy. 109, 7 (čvc. 2015), 535–538.