[1]
Gebauer, P. a Foret, F. 2020. Československá izotachoforetická škola. Chemické listy. 114, 1 (led. 2020), 3–9.