[1]
Pluháček, T. a Maier, V. 2020. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – analýza jediné buňky. Chemické listy. 114, 3 (bře. 2020), 239–243.