[1]
Hlodák, M., Matúš, P., Urík, M., Kořenková, L., Mikušová, P., Senila, M. a Diviš, P. 2015. Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti. Chemické listy. 109, 5 (kvě. 2015), 385–389.