[1]
Hagarová, I. 2021. Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc striebra. Chemické listy. 115, 1 (led. 2021), 38–45.